ZASADY PRZYJĘCIA

img_0937

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY ŚWIADCZY USŁUGI NIEODPŁATNE NA PODSTAWIE UMOWY Z NFZ

 

  • Do oddziału przyjmowane są osoby ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Zgłaszają się do oddziału w godzinach 8.30 - 9.00.
  • Powinny mieć ze sobą dokument tożsamości.
  • Przyjęcia dokonuje personel oddziału, w razie braku miejsc, ustalana jest data przyjęcia.
  • Osoby przychodzące do oddziału mogą mieć obuwie na zmianę jeżeli uważają to za potrzebne.

oddzial-2020

 

PERSONEL ODDZIAŁU

 

dr n.med. Tomasz Giersz specjalista psychiatra

mgr Aleksandra Wojdała psycholog, psychoterapeuta, arteterapeuta

mgr Agnieszka Jaianek-Dobras psychoterapeuta

mgr Olga Guzowska psychoterapeuta

piel. dypl. Halina Zaremba specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

piel. dypl. Wioletta Rymer licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

mgr Dorota Cieślak dietetyk

mgr Jarosław Miłek muzykoterapia

Zdzisława Beker terapeuta zajęciowy

REGULAMIN POBYTU NA ODDZIALE DZIENNYM

Obecnie pobyt na Oddziale Dziennym odbywa się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego – obowiązuje noszenie maseczek/przyłbic oraz dezynfekcja rąk. Na miejscu dostępne są dla pacjentów niezbędne środki ochronne.

Każdego dnia przeprowadzany jest pomiar temperatury ciała oraz ankieta kwalifikacji wstępnej w kierunku COVID-19.

 

1. Spotykamy się o godz. 9:00.

2. Pracujemy według planu zajęć.

3. O sytuacjach losowych (np. chorobie, konieczności wcześniejszego wyjścia z oddziału) zawsze informujemy kadrę - bezpośrednio lub telefonicznie (tel. 43 822-06-38).

4. Dbamy o higienę osobistą i porządek na oddziale.

5. Na wszystkich zajęciach jesteśmy obecni i staramy się w nich aktywnie uczestniczyć.

6. W trakcie zajęć nie korzystamy z telefonów, a udział we wspólnych fotografiach jest dobrowolny.

7. W razie potrzeby mamy możliwość porozmawiać indywidualnie z psychologiem.

8. Zachowujemy się kulturalnie i odnosimy do siebie z szacunkiem.

9. Akceptujemy się i unikamy niekonstruktywnej oceny.

10. Przestrzegamy zasady poufności.

11. W godzinach pobytu na Oddziale Dziennym, pacjenci zobowiązani do pozostawania na terenie oddziału.