Zarządzenie Nr 4/2022 Prezesa Zarządu „Mark-Med” Spółka z o.o. z dnia 01.07.2022r

 

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

 

PORADA PSYCHIATRYCZNA 150,00 zł

 

PORADA RECEPTUROWA 40,00 zł

 

DOMOWA WIZYTA PSYCHIATRYCZNA

miejscowa w obrębie komunikacji miejskiej 200,00 zł

 

DOMOWA WIZYTA PSYCHIATRYCZNA

zamiejscowa do 20 km od siedziby przychodni 250,00 zł

zamiejscowa powyżej 20 km od siedziby przychodni 300,00 zł

 

PORADA PSYCHIATRYCZNA dla dzieci i młodzieży I wizyta 220,00 zł

 

PORADA PSYCHIATRYCZNA dla dzieci i młodzieży kolejna wizyta 160,00 zł

 

SESJA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ pierwsza konsultacja do 60 minut 180,00 zł

 

SESJA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ kolejna wizyta ok. 50 minut 150,00 zł

 

SESJA PSYCHOTERAPII RODZINNEJ pierwsza konsultacja do 90 minut 250,00 zł

 

SESJA PSYCHOTERAPII RODZINNEJ (kolejna wizyta ok. 80 min.) 200,00 zł

 

SESJA SPECJALISTY PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

konsultacja, sesja - dla 1 osoby ok. 50 min. 150,00 zł

konsultacja, sesja - rodzinna, par ok. 60 min. 200,00 zł

 

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA 140,00 zł

 

TEST MMPI-2 Konsultacja + przeprowadzenie testu 200,00 zł

 

WYDANIE OPINII PSYCHOLOGICZNEJ (OPŁATA ZA PRZYGOTOWANIE OPINII, POZA WIZYTĄ) 80,00 zł

 

PORADA INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ 70,00 zł

 

 

 

                                                                              Tomasz Giersz

                                                                              PREZES ZARZĄDU