505px-pol_sieradz_coa_svg

MASZ PROBLEM Z ALKOHOLEM?

W TWOJEJ RODZINIE JEST PROBLEM ALKOHOLOWY?

DORASTAŁEŚ W RODZINIE Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM?

 

MOŻEMY CI POMÓC !

 

W okresie od czerwca do grudnia 2021 w Poradni leczenia uzależnień

na zlecenie Urzędu Miasta Sieradza realizowane będą

Ponadpodstawowe Programy Psychoterapii dla mieszkańców Sieradza:

osób uzależnionych od alkoholu

współuzależnionych oraz DDA (Dorosłych Dziecki Alkoholików),

 

 

PROGRAM W CAŁOŚCI  FINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA SIERADZA

 

   Do Programu mogą zgłaszać się osoby majace problemy zdrowotne, społeczne, interpersonalne wynikające z uzależnienia od alkoholu oraz osoby dla których długotrwałe funkcjonowanie z osobą uzależnioną od alkoholu jest źródłem zaburzeń emocjonalnych, cierpienia, a także wywiera negatywny wpływ na stan zdrowia somatycznego.

 

   Celem ponadpodstawowego programu psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu jest zwiększenie zdolności do utrzymywania abstynencji, rozwiązywania problemów osobistych, prowadzenia zdrowego i konstruktywnego sposobu życia, praca nad poczuciem winy.

 

   Celem ponadpodstawowego programu psychoterapii dla osób współuzależnionych oraz DDA jest nabycie umiejetności radzenia sobie ze złością, stresem, napięciem, uwolnienie się od poczucia krzywdy i winy, budowanie osobistej autonomii, hierarchii wartosci, norm zasad, potrzeb.

 

 

DO PONADPODSTAWOWEGO PROGRAMU PSYCHOTERAPII KWALIFIKUJĄ SIE OSOBY:

 

1 Z TERENU MIASTA SIERADZA

 

2. PO UKOŃCZENIU TERAPII PODSTAWOWEJ W PRZYCHODNI, ODDZIAŁACH DZIENNYCH, ODDZIAŁACH SZPITALNYCH     CAŁODOBOWYCH, INNYCH OŚRODKACH TERAPII UZALEŻNIEŃ

 

3. BEZ SKIEROWANIA

 

 

TERMIN REALIZACJI PROGRAMU czerwiec -  grudzień 2021

 

SPECJALIŚCI REALIZUJĄCY PROGRAM:

mgr Emilia Duch

Małgorzata Chlebicz-Cajdler

 

 

W OKRESIE EPIDEMII KORONAWIRUSA PROGRAM REALIZOWANY BĘDZIE W FORMIE WIZYT ZDALNYCH

(ZA POŚREDNICTWEM KOMUNIKATORÓW INTERNETOWYCH LUB ROZMOWY TELEFONICZNEJ)

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W REJESTRACJI ORAZ U TERAPEUTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM