UWAGA!

NOWY ADRES E-MAIL DO KONTAKTU Z REJESTRACJĄ

rejestracja@markmedsieradz.pl

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

W przypadku gdy świadczeniobiorca (pacjent) nie może stawić się w terminie umówionej wizyty bądź zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę. Zgodnie z art. 20, pkt. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021.0.1285 )  

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UBIEZPIECZENIE LUB/ I POZOSTAŁE PROSIMY O PRZESYŁANIE BEZPOŚREDNIO DO REJESTARCJI NA ADRES: rejestracja@markmedsieradz.pl